LA SAGA DE L'UNIVERS - SAGA SVĚTA
Claude Ferrandeix

Claude Ferrandeix narozený v roce 1949 ve Francii (Clermont Ferrand) je autorem souboru epických básní, nejrozsáhlejší epické fresky dosud vytvořené v dějinách literatury. Sága Světa je rozdělena do 17.dílů a obsahuje více než 27.000 veršů. Pojednává o dějinách Světa od jeho stvoření za hypotetického big-bangu až do smyšleného konce v daleké budoucnosti. Autor uvádí na scénu nejslavnější historické osobnosti, události, výtvory a činy, které poznamenaly celosvětové dějiny, ať je to Tutanchamon, objevitel Grónska Erik Rudý, vynález ohně v paleolitu, či zničení Twin Towers ve 21.století..... Renata Nováková-Daumas přeložila do češtiny několik ukázek z této tvorby.